ป.เชื้อ เรียกร้อง ‘ขอให้ทบทวน’ ท้องถิ่นจังหวัดโอนมาเป็นปลัดเทศบาล โดยไม่ต้องสอบใดๆ

4 สิงหาคม 2016 | Slide, ข่าว อปท. วันนี้
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 แหล่งข่าวได้รายงานว่า นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัด อบต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ได้โพสต์ข้อความบนโลกโซเซียลเรียกร้อง ‘ขอให้ทบทวน’ ท้องถิ่นจังหวัดโอนมาเป็นปลัดเทศบาล โดยไม่ต้องสอบใดๆ ซึ่งมีข้อความดังนี้

…ท้องถิ่นจังหวัด(อำนวยการสูง) โอนมาเป็นปลัดเทศบาล(บริหารสูง)…โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกอะไรได้เลยหรือ หรืองานนี้เตรียมการเพื่อใคร…ที่สงขลา…

..เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธานการประชุม ซึ่งในวาระพิจารณา “หารือการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้
ที่ประชุมได้ลงมติพิจารณาเห็นชอบ ให้กรณีข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) ขอโอนมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่น ระดับสูง) นั้น สามารถเทียบตำแหน่งกันได้

ซึ่งผู้แทนของเราคือ นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลในฐานะผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า “กรณีท้องถิ่นจังหวัดยังขอโอนมาเป็น ปลัดเทศบาลได้ ในอนาคต จะต้องเปิดโอกาสให้ปลัดเทศบาลของพวกเรา สามารถโอนย้ายไปเป็นท้องถิ่นจังหวัด ได้เช่นกัน…”

..ในขณะที่ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ประชุม กล่าวว่า “เป็นเรื่องของอนาคต”

..สรุปคือ ท้องถิ่นไปหาพลเรือนไม่ได้ พี่น้องท้องถิ่นรู้สึกอย่างไร งานนี้ทราบข่าวว่า มีท้องถิ่นจังหวัดบางคนเตรียมการจะไปเป็นปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ที่กำลังจะเกษียนในอีกไม่กี่วัน

..จากอำนวยการมาบริหาร โดยการโอนมาได้เลยหรือ แต่เวลาปลัดท้องถิ่นไปพลเรือน จากบริหารระดับกลาง ไปเป็นได้แค่ ชำนาญการ ของพลเรือน มีให้เห็นแล้วที่หนองคาย ตรวจสอบได้ นี่คือมาตรฐานในความหมายของท่านทั้งหลายหรือ…

..ผมไม่เห็นด้วยครับ..กรุณาทบทวนเพื่อความเป็นธรรม..
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
31/07/59

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook